Coaching – tehnika, ki mi pomaga razviti kompetence, potenciale in postati boljši.

O coachingu se v zadnjih letih govori vedno več. Coaching postaja v svetu športa, rekreacije, osebnem življenju in poslovnem svetu vse bolj pomembna dejavnost. Znanja in veščine lahko pridobimo z učenjem, udeležbo na seminarjih in delavnicah, lahko pa imamo tudi osebnega svetovalca ali trenerja.

Pridobjena znanja kot tudi veščine je potrebno uporabljati v praksi. Ker jih večinoma ne se pridoljeno znanje zaradi neuporabe počasi izgubi. Za doseganje boljših rezutatov pri športu, delu, oziroma vseh naših aktivnostih se morajo aktivirati naši notranji potenciali, ki se jih velikokrat ne zavedamo. Ravno pri odkrivanju naših potencialov v veliki meri pripomore proces coachinga.

Coaching izvira iz športa. Njegov začetnik je Timothy Gallway, trener tenisa, ki je ugotovil, da so rezultati boljši, če njegov varovanec sam najde način za racionalno in efektivno izvedbo določenega giba – ko si varovanec sam predstavlja kako izvesti le tega, doseže boljše rezultate.

Coaching je nenehen proces, ki ljudem, športnikom, zaposlenim pomaga doseči izjemne rezultate v njihovem življenju, karieri, podjetjih in organizacijah. Skozi proces coachinga klienti poglobijo svoje učenje, povečajo svojo uspešnost in izboljšajo kvaliteto svojega življenja. Je metoda, ki omogoča poglobitev zavedanja znanja in veščin za doseganje dolgoročnih ciljev posameznika. S to metodo se ugotavlja, kako priti do zastavljenega cilja, oziroma kako izvesti zastavljene modifikacije, če rezultati niso zadovoljivi. Glavni namen je tako izboljšati  uspešnost posameznika in njiegov odnos do aktivnosti, ki jo izvaja in s tem prebuditi svoj potencial. S to metodo posameznika ne učimo, temveč mu pomagamo, da se uči in krepi sam svojo osebnostno rast.

Coaching nam lahko pomaga na številnih področjih:

  • pomaga upravljati s časom in stresom, ki je pogost spremljevalec posameznika,
  • izboljša motivacijo,
  • pomaga izgubiti tremo,
  • dvigne koncentracijo,
  • dvigne samopodobo,
  • pomaga poiskati skrite potenciale in kompetence posameznika. 

Kot vidimo, je coaching zahteven proces, ki zahteva od obeh udeležencev veliko aktivnosti. Toda le z dobro izvedenim procesom coachinga bomo dosegli, da bodo posamezniki dosegali boljše rezultate, se bodo razvijali ter pridobivali zahtevane kompetence. Uspešno izveden proces pozitivno vpliva tako na klienta kot tudi »coacha«, ki skupaj profesionalno in osebnostno rasteta.

Literatura:

Študijski materiali IPSA, 2006 – 2010

Coaching for performance, John Whitmore, Hodder & Stoughton General Division, 2006

FormaNatura

Matjaž Košir